Kapcsolódó ajánlataink
Tekintse meg további termékeinket is!

Folyószámla hitelkeret

Gyakran van váratlan kiadása? Rugalmas megoldást nyújt szabadon felhasználható Folyószámla hitelkeret termékünk, ami azonnali likviditást biztosít, kezdeti vagy fix költségek nélkül.

Hitelkártya

Ismerje meg a hitelkártyában rejlő lehetőségeket! Szabad felhasználás, egyszerű igénylési feltételek, gyors ügyintézés, kártyás vásárlásai után pedig pénzvisszatérítés.

Gyakran ismételt kérdések

A Babaváró kölcsön összege 300.000 Ft-tól egészen 10.000.000 Ft-ig igényelhető. A teljes hiteligénylést intézheti az otthonából is, interneten keresztül, kényelmesen. Az online folyamat bármikor kezdeményezhető, ezen belül a videóazonosítás azonban hétköznap 10:00-18:00 között indítható számítógépről, tabletről vagy mobiltelefonról.
Először is egy regisztrációt szükséges elvégezni, amellyel egy ideiglenes fiók jön létre, amely az egész kölcsönigénylés során rendelkezésre áll. Videóhíváson keresztül munkatársunk azonosítja és ellenőrizni személyes okmányait. Kölcsönigénylése véglegesítéséhez szükséges megadni személyes és jövedelem, valamint munkahelyi és háztartási adatai, majd ezt követően feltölteni jövedelmét igazoló dokumentumait, az elektronikusan hitelesített és aláírt TB jogviszony igazolását, továbbá 12 hetes magzat bejelentése esetén várandósgondozási könyv (0,1, valamint 7. oldala), vagy kezelőorvos által kiállított igazolás („A várandósság igazolása a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet szerinti kedvezmények és támogatások igénybevételéhez” című igazolás (banki formanyomtatvány)) eredeti példánya. Továbbiakban az igényléshez szükséges nyilatkozati részeket online tudja elvégezni. Az előzetes hitelbírálatot követően az ajánlatot Bankunk az online tárhelyére feltölti, amelyet elektronikus aláírással tud elfogadni.
A szerződés elektronikus úton történő aláírását követően 3 banki munkanapon belül (amennyiben ez a nap a hónap 29., 30., vagy 31. napjára esik, akkor a szerződés aláírását követő hónap első banki munkanapján) folyósítjuk kölcsönét)
A Babaváró kölcsön szabad felhasználású, így nem szükséges hitelcélt igazolni és ingatlanfedezet nyújtása sem szükséges. Így akár lakásvásárlásra, hitelkiváltásra, vagy éppen autóvásárlásra.
A havi törlesztő részlet nem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot, az állami kezességvállalási díjjal együtt, a kamattámogatási időszak alatt.
Az igényelhető futamidő: 5- 20 év
Az egyik fél legalább 3 éve folyamatosan:
 • a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: a Tbj.) 6. §-a alapján biztosított, vagy
 • felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt, vagy
 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díjban részesült
 • illetve magyar állampolgár (valamint magyar állampolgárnak tekinthető) házasfél esetében a kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy
 • ezek kombinációja legfeljebb 30 napos megszakítással, vagy hallgatói jogviszony megszűnését követően legfeljebb 6 hónapos megszakítással
A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos – korábban más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozás esetén 90 napos - időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie.

A magyar állampolgár (valamint magyar állampolgárnak tekintendő) házasfél esetében a feltételnek megfelel az a házasfél, aki külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, amelyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján.
A Tbj. szerinti jogviszony igazolás többek között ügyfélkapun keresztül online tudja igényelni, ez utóbbi részletes leírása az alábbi linken elérhető: https://fairkolcson.hu/babavaro/uploads/TB_jogviszony_igazolas_online_igenylese.pdf
Házaspárok válhatnak jogosulttá a kölcsön felvételére, ahol:
 • A feleség már betöltötte a 18. életévét, de nem töltötte be a 41. életévét, vagy a 41. életévét 2020.június 18. napján (a 40/2020. III.11.) Korm.rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése) vagy azt követően, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt tölti/töltötte be.
 • Mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • Egyik félnek sincsen az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • Egyik házasfél büntetőjogi felelősségét sem állapította meg bíróság a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendeletben meghatározott bűncselekmény elkövetése miatt, vagy amennyiben igen, akkor az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült;
 • Egyik igénylő sem szerepel negatív információval (nyilvántartott lejárt tartozással) a Központi Hitelinformáció rendszerben
Az igénybevétel további feltételeit megtalálja a Terméktájékoztató – Babaváró kölcsön dokumentumban.
Amennyiben:
 • legalább 1 magzat a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
 • ezen időszakban a támogatott személyek közösen gyermeket fogadnak örökbe olyan módon, hogy az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé, vagy
 • amennyiben a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően a 2019. július 1-je és a 2021. január 1. napja közötti időszakban már örökbe fogadta olyan gyermeke(ke)t, aki 2019. július 1-jét megelőzően született, akkor főszabály szerint a teljes futamidőre kamatmentessé válik a kölcsön azáltal, hogy az ügyleti kamatot a Magyar Állam fizeti az Ügyfél helyett.
Amennyiben a kölcsön folyósítását követően a házaspárnak születik közös második gyermeke is, avagy közösen újabb gyermeket fogadnak örökbe, akkor a születést/örökbefogadást követően a fennálló kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű gyermekvállalási támogatásra válhatnak jogosulttá a támogatott személyek, amelyet külön kérelmezni kell a Banknál. A jogosultság megállapítása esetében a fennálló tartozás 30%-ának megfelelő összegű gyermekvállalási támogatás folyósítására kerül sor.
Amennyiben a kölcsön folyósítását követően a házaspárnak születik közös harmadik gyermeke is, avagy közösen fogadnak örökbe harmadik gyermeket, akkor a születést/örökbefogadást követően a teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű gyermekvállalási támogatásra válhatnak jogosulttá a támogatott személyek, amelyet külön kérelmezni kell a Banknál. A jogosultság megállapítása esetében a fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű gyermekvállalási támogatás folyósítására kerül sor. Törlesztési hátralékkal rendelkező támogatott személyek esetén a gyermekvállalási támogatás összege a hátralék nélkül számolt tartozás után lesz megállapítva.
A támogatott személyek a házasság felbontásáról, illetve érvénytelenné nyilvánításáról - a jogerős bírósági ítélet kézhezvételétől számított 30 napon belül, a jogerős bírósági ítélet másolatának megküldésével – kötelesek értesíteni a Bankot.
A házasság felbontása / érvénytelenné nyilvánítása esetében az erről szóló bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő törlesztési esedékesség napjától a kamattámogatás megszűnik, és a támogatott személyek a támogatás nélküli magasabb mértékű ügyleti kamatot fizetnek (ÁKK * 1,3 + 5%). Továbbá, a megelőző időszakban igénybe vett kamattámogatás összegét egy összegben, a bankon keresztül vissza kell fizetni a házasság jogerős felbontásától vagy érvénytelenné nyilvánításától számított 120 napon belül a támogatott személyeknek a Magyar Állam felé, amennyiben a Babaváró kölcsön folyósítását követő 5 éven belül legalább egy magzatuk nem töltötte be a várandósság 12. hetét, vagy a támogatott személyek közösen nem fogadtak örökbe legalább egy gyermeket.
Támogatott személyek egyike a kölcsönszerződés folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, de ezen időpontig egy magzatuk nem tölti be a várandósság 12. hetét, vagy a támogatott személyek közösen nem fogadtak örökbe legalább egy gyermeket, akkor amennyiben az özvegy a halotti anyakönyvi kivonatot 60 (hatvan) napon belül a bank részére benyújtja, akkor jogosult marad a kamattámogatásra, és nem terheli a megelőző időszakban igénybe vett kamattámogatás összegének visszafizetési kötelezettsége.
A halotti anyakönyvi kivonatot 60 (hatvan) napon belüli csatolásának elmaradása esetében az özvegyet terheli a megelőző időszakban igénybe vett kamattámogatás összegének visszafizetési kötelezettsége, amennyiben nem teljesült a Babaváró rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt, hivatkozott gyermekvállalási feltétel.
Amennyiben nem születik meg legalább 1 gyermek a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül, és megfelelő közös örökbefogadásra sem kerül sor, avagy nincsen olyan gyermek, akinek a vonatkozásában a Babaváró kölcsönről szóló jogszabály alapján a támogatott személyek a kamattámogatásnak a kölcsön teljes futamidejére szóló igénybevételére jogosultak, akkor az igénybevett kölcsön "piaci" kölcsönné alakul, és az addig igénybevett kamattámogatás teljes összegét egy összegben vissza kell fizetnie a támogatott személyeknek – a Bankon keresztül - a Magyar Államkincstár felé
A támogatott személyek a kölcsöntörlesztés szüneteltetését kérhetik az első és második gyermek teljesítése esetén az alábbi időpontokban:
 • igényelhető a Babaváró kölcsönkérelem (igénylés) benyújtásával egyidőben, ha ekkor a várandósság legalább 12. hetét betöltötte a magzat (feltéve hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a Babaváró Korm. r. szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzi meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját)
 • vagy azt követően:
  • vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését követő 60 (hatvan) napig
  • örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60 (hatvan) napig
  • a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét követő 60 (hatvan) napig
 • Várandósgondozási könyv (a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma 15 napnál nem lehet régebbi, mint a kölcsönkérelem benyújtásának időpontja), Az adatvédelmi szempontok figyelembe vételével Bankunk a jogosultság feltételeinek vizsgálatához a Várandósgondozási könyv 0-1, valamint 7. oldalát vizsgálja, vagy
 • Banki formanyomtatványnak megfelelő 15 napnál nem régebbi, a kezelőorvos által kiállított igazolás: „A várandósság igazolása a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet szerinti kedvezmények és támogatások igénybevételéhez” című igazolás, melyet a linkre kattintva letölthet
 • Örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadásról szóló végleges határozat, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), adóigazolvány
A Babaváró kölcsönről szóló szerződést 2022. december 31-ig van lehetőség kötni.
Nem! A törvény egyértelműen fogalmaz, kizárólag házasok vehetik igénybe a támogatást.
Nem, a kölcsön főszabály szerint akkor válik kamatmentessé, amennyiben legalább 1 magzat a kölcsön folyósítástól számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy ezen időszakban a támogatott személyek közösen gyermeket fogadnak örökbe.
A Babaváró kölcsönhöz a bankszámlaszerződés megkötését és fenntartását a teljes futamidő alatt szükséges vállalni.
Igen, a külföldön kötött házasság is elfogadott, amennyiben Magyarországon is anyakönyveztetésre került.
A KHR lista akkor kizáró, ha aktív negatív szereplők vagyunk rajta. Tehát, ha passzív a státuszunk, akkor lehetőségünk van felvenni a babaváró hitelt.